Vol056清纯妹子可爱的小叶子写真套图37P可爱的小叶子优星馆

Vol056清纯妹子可爱的小叶子写真套图37P可爱的小叶子优星馆

诸家之论如是,上与经旨相符,下与今之中风诸证相合,岂可谓非外中于风欤。答曰:小儿初生下地,不能言语,食则母之精血,即有病症,医家全是猜想,并无几个一见便知。

夫此方乃桂枝汤加龙骨、牡蛎耳。有时外热一退,即不畏寒者,是阳又潜于内故也。

药入腠理,周时可瘥。气机原未闭塞,血液畅流,何汗之有?

今则不然,口虽极臭,无胃火可凭,舌虽微黄,津液不竭,无实火可据。师取葛根,乃三路进剿之法,葛根为阳明之主药,用之以截阳明之路,而邪不敢入,又能鼓胃气上腾,足以助桂、麻发散祛邪之力,是以攻无不胜,战无不克也。

蒋宝素曰:沙毒者本书创立,《内经》所无。金吾卫士张宝藏,曾困其疾,即具疏乳煎荜茇方。

然而其中之为是为非,为真为伪,吾乌乎辨之哉。 张景岳以温疫本即伤寒,多发于春夏,必待日数足,然后得汗而解,此与《金匮》百合病之义同,皆有内伏之邪故也。

Leave a Reply