No4554模特久久Aimee私房性感女仆装配白色蕾丝吊袜完美诱惑写真56P久久秀人网

No4554模特久久Aimee私房性感女仆装配白色蕾丝吊袜完美诱惑写真56P久久秀人网

 故加黄芩于补气之中以泄火;又有熟地、归、芍以滋肝而壮水之主,则血不燥而气得和,怒气息而火自平,不必利气而气无不利,即无往而不利矣。一方治上气喘满,胸膈闷痛。

盖后期而来少,血寒而不足;后期而来多,血寒而有余。妇人有升高坠落,或闪挫受伤,以致恶血下流,有如血崩之状者,若以崩治,非徒无益而又害之也。

禁人参黄少加桂枝阳虚者入附子亦可,须用酒煮之。若医者,先生所以晦迹而逃名者也,而名即随之,抑可奇矣。

其病甚至气上冲,如有物筑塞,心脏欲死,手足厥冷,二三服除根。若非浓药频服,失之者多矣。

 此脾胃虚寒之咎,故无玉麟之毓也。浮紧风寒,沉数实热,洪滑多痰,弦涩少血,形盛脉细,不是以息,沉少伏匿,皆是死脉。

五日后气虚,及年老衰弱者,不宜下。然交骨之闭甚易,而交骨之开甚难。

Leave a Reply